Meeting Register Page

Meeting banner
Bli företagets expert på brandskydd!
Den 16 juni har du möjlighet att få veta mer om den mest heltäckande utbildningen för brandskyddsansvariga som finns i Sverige – utbildningen Brandskyddsledare. Utbildningen är avsedd för brandskyddsansvariga i större och komplexa verksamheter eller för verksamheter med hög riskbild.

Innehåll: 
*Vad styr behovet på en verksamhets brandskydd och en individs kunskapsnivå? 
*Information om utbildningen Brandskyddsledare 
- Hur är utbildningen uppbyggd?
- Vad lär man sig under utbildningen? 
- Vilka bör gå utbildningen?  
- Vad gör utbildningen så unik? 
- Varför ska man gå utbildningen?

Arrangör: Brandskyddsföreningen

Jun 16, 2021 01:00 PM in Stockholm

Meeting logo
Loading
* Required information